فرم همکاری
نام  
نام خانوادگی  
نام شهر  
نام فروشگاه  
شماره تلفن ثابت      
شماره تلفن همراه  
متراژ فروشگاه  
آیا در حال حاضر نمایندگی شرکت دیگری را برعهده دارید؟   
نام چند تا از برندهای موجود در فروشگاه  
آدرس فروشگاه